forex trading logo

Celkový objem vkladov prijaté v eurách od rezidentov eurozóny - priemerné úrokové miery zo stavu a nových obchodov za celý rok 2010 predstavoval 0,95%.


Aktuálne úrokové sadzby Zvyšujú sa aktuálne sadzby? Novinky Národná banka Slovenska

Správy

Home Články
Články
ÚS ZUNO vs. mBank PDF Print E-mailNa Slovenskom trhu bola ešte donedávna len jedna internetová banka a to mBank. Pribudla jej však konkurencia v podobe novej banka ZUNO. V tomot príspevku si porovnáme výšky ich úrokov pri podobných produktoch. Hypotekárny úver podľa vašich predstáv.

ZUNO ponúka takzvané férové úroky. To znamená, že ak budú rásť úroky na trhu, pôjdu hore aj tie v ZUNE. Banka ponúka dve možnosti ako zarábať na úrokoch. Prvým je  SPORENIE a druhým  VKLAD. Základný rozdiel medzi týmito dvomi produkmi je, že SPORENIE je flexibilnejšie, na VKLADE však viac zarobíte. Výška úrokov sa pohybuje v závislosti od produktu a samozrejme od doby vkladu.

nebankové pôžičky

Read more...
 
Čo je to úroková sadzba? PDF Print E-mail

Skôr ako si vysvetlíme pojem úroková sadzba je potrebné si objasniť slovo úrok. Je to poplatok, peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za požičanie peňazí, z pravidla na istý čas, na základe dohody s veriteľom alebo podľa platných predpisov. Z kvantitatívneho hľadiska sa úrok môže chararakterizovať ako rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou čiastkou peňazí. Pre toho kto si požičiava čiže nakupuje dlh je úrok nákladom výpožičky. Naproti tomu pre predávajúceho, požičovateľa (veriteľa) je úver výnosom.

Dostávame sa ku charakterizovanou samotného pojmu úroková sadzba. Širší pohľad hodnotí túto ako cenu peňazí (úverov a vkladov) vyjadrenú v percentách danú napríklad ako pomer úroku a vkladu. Môžeme sa stretnúť aj s konkrétnejším nazeraním na problematiku, ktoré charakterizuje úrokovú sadzbu ako cenu požičaných, či uložených peňazí v určitej mene obvykle vyjadrená v percentách za rok. Konkrétna výška tejto ceny (sadzby) je určená podľa doby, na ktorú sú peniaze požičané či uložené, av prípade uložených peňazí obvykle tiež podľa výšky vkladu.

V Slovenskej republike je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska.

 

Aktuálnu úrokovú sadzbu obchodu vypočítame nasledovne:

( P – Cn ) * 360
Rs = ( –––––––––––––– ) * 100 %
Cn * Nr
P = cena v čase splatnosti
Cn = cena nákupu
Rs = dohodnutá REPO sadzba vyjadrená v percentách
Nr = počet dní REPO obchodu

Úroková sadzba, za ktorú sú ochotné banky ochotné požičať peniaze resp. fixing úrokových sadzieb pre predaj depozít sa nazýva BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rates)

 
BRIBID PDF Print E-mail

BRIBID táto skratka zastupuje slvá Bratislava Interbank Bid Ratečo môžeme doslovne preložiť ako Bratislavnská medzibanková sadzba.  A je to sadzba za ktorú sú banky ochotné požičať si navzájom peniaze na depozitnom trhu respektíve fixing úrokových sadzieb pre nákup depozít.
Taktiež poznáme ešte skratku BRIBIR. Rozdiel medzi BRIBOR a BRIBID je tzv. rozpätie alebo spread.

Read more...
 
Faktory ovplyvňujúce ÚS PDF Print E-mail

Úrokové sadzby pre depozitá a úvery bývajú v jednotlivých bankách obyčajne stanovené vo vzťahu k základnej úrokovej sadzbe. Základná úroková sadzba  je riadená úroková sadzba. Riadená úroková sadzba je sadzba, ktorá je po určitý čas udržovaná na rovnakej úrovni a potom je periodicky vyhodnocovaná, prípadne periodicky zmenená, ale to len v prípade, že je vhodné zmenu uskutočniť. I keď sa táto sadzba nemení denne na základe trhových faktorov, napriek tomu sú trhové faktory brané do úvahy pri periodickom vyhodnocovaní riadenej úrokovej sadzby.

Read more...
 
SKONIA PDF Print E-mail

Písmená skratky SKONIA zastupujú slová SlovaK OverNight Index Average a rozumie sa ňou vážený priemer úrokových sadzieb všetkých O/N depozít uložených referenčnými bankami na medzibankovom trhu.

Vypočítava sa na základe údajov dodaných referenčnými bankami. Tieto banky musia povinne dodávať informácie o:

  • celkovom objeme nezaistených O/N depozít, ktoré bol uložené referenčnými bankami, kde protistrana je vždy komerčná banka, alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá však musí mať sídlo na území Slovenska,
  • priemernej sadzbe O/N depozitných úložiek realizovaných v daný pracovný deň do 13,00 hod., resp. do uzatvorenia clearingu.

 

Read more...
 
More Articles...
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2

Odkazy

úver jednoducho a výhodne

KNIHA JÁZD teraz pre každého.

Nejlevnější povinné ručení a havarijní pojištění online.


feed-image Feed Entries


Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS. pozicky