forex trading logo

Úrokové sadzby sa v roku 2011 zvyšujú.


Aktuálne úrokové sadzby Zvyšujú sa aktuálne sadzby? Novinky Národná banka Slovenska

Správy

Home Články Čo je to úroková sadzba?
Čo je to úroková sadzba? PDF Print E-mail

Skôr ako si vysvetlíme pojem úroková sadzba je potrebné si objasniť slovo úrok. Je to poplatok, peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi za požičanie peňazí, z pravidla na istý čas, na základe dohody s veriteľom alebo podľa platných predpisov. Z kvantitatívneho hľadiska sa úrok môže chararakterizovať ako rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou čiastkou peňazí. Pre toho kto si požičiava čiže nakupuje dlh je úrok nákladom výpožičky. Naproti tomu pre predávajúceho, požičovateľa (veriteľa) je úver výnosom.

Dostávame sa ku charakterizovanou samotného pojmu úroková sadzba. Širší pohľad hodnotí túto ako cenu peňazí (úverov a vkladov) vyjadrenú v percentách danú napríklad ako pomer úroku a vkladu. Môžeme sa stretnúť aj s konkrétnejším nazeraním na problematiku, ktoré charakterizuje úrokovú sadzbu ako cenu požičaných, či uložených peňazí v určitej mene obvykle vyjadrená v percentách za rok. Konkrétna výška tejto ceny (sadzby) je určená podľa doby, na ktorú sú peniaze požičané či uložené, av prípade uložených peňazí obvykle tiež podľa výšky vkladu.

V Slovenskej republike je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska.

 

Aktuálnu úrokovú sadzbu obchodu vypočítame nasledovne:

( P – Cn ) * 360
Rs = ( –––––––––––––– ) * 100 %
Cn * Nr
P = cena v čase splatnosti
Cn = cena nákupu
Rs = dohodnutá REPO sadzba vyjadrená v percentách
Nr = počet dní REPO obchodu

Úroková sadzba, za ktorú sú ochotné banky ochotné požičať peniaze resp. fixing úrokových sadzieb pre predaj depozít sa nazýva BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rates)

 

Odkazy

úver jednoducho a výhodne

KNIHA JÁZD teraz pre každého.

Nejlevnější povinné ručení a havarijní pojištění online.
Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS. pozicky